Brakujący nauczyciele we Wrocławiu: Problem, który pogłębia się

Wrocław boryka się z brakami kadrowymi w edukacji. Sytuacja ma charakter pilny – szkoły zmagają się z deficytem ponad 600 nauczycieli. Strony internetowe kuratorium oświaty są wypełnione ofertami pracy dla nauczycieli, publikowanymi przez dyrekcje poszczególnych placówek. Zważywszy, że do końca wakacji jest jeszcze trochę czasu, ilość tych ogłoszeń może jeszcze wzrosnąć. Ten kryzys oświaty narósł stopniowo przez kilka ostatnich lat i powoduje, że system ledwie sobie radzi.

Przed otwarciem nowego roku szkolnego, szkoły we Wrocławiu doświadczają dotkliwego braku kadry pedagogicznej. Liczba niewypełnionych stanowisk nauczycielskich przekracza 600. Oferty rekrutacyjne są umieszczane przez dyrektorów szkół na stronach kuratorium oświaty. Najbardziej nieobecni są nauczyciele języka angielskiego – w szkołach podstawowych i średnich brakuje ich aż 60. Ponadto, nie ma wystarczającej liczby nauczycieli nauczania początkowego (brakuje ich ponad 50), matematyki (45), przedmiotów zawodowych (35), polskiego (30) oraz fizyki (22). Z drugiej strony, nie występuje zapotrzebowanie na nauczycieli języków włoskiego czy francuskiego.

Jednym ze źródeł problemu jest ciągła rotacja personelu dydaktycznego. Jak przyznaje Szkoła Podstawowa nr 9 przy ulicy Nyskiej we Wrocławiu, nauczyciele regularnie odchodzą, co prowadzi do konieczności ciągłego poszukiwania nowych kandydatów. Czasem jednak nie udaje się znaleźć odpowiednich osób do pełnienia tych ról. W takich sytuacjach obecni nauczyciele muszą pracować więcej niż jest to standardem, często podejmując dodatkowe obowiązki na półtora etatu. Bez wątpienia kluczową rolę w utrzymaniu systemu edukacji spełniają emerytowani pedagodzy. Z kolei inni specjaliści, zwłaszcza ci najbardziej pożądani według aktualnej sytuacji kadrowej, niekoniecznie chcą działać w ramach rozbudowanej struktury oświatowej ze wszystkimi jej wymogami i za niskie wynagrodzenie. Dlatego wielu z nich decyduje się na samozatrudnienie i udzielanie prywatnych lekcji.