Ewentualna ewakuacja Trzonolinowca: Urząd Miejski we Wrocławiu zapewnia wsparcie dla mieszkańców

W przypadku gdyby Inspekcja Budowlana zdecydowała o konieczności opuszczenia budynku Trzonolinowca, władze miasta Wrocławia gwarantują tymczasowe zakwaterowanie dla wszystkich osób tam zamieszkujących – wynika z komunikatu wydanego przez Urząd Miejski.

Mieszkańcy Trzonolinowca otrzymali od spółki Zarządca oficjalną korespondencję, informującą o potencjalnej ewakuacji. Skłonił do tego zaawansowany stan techniczny obiektu mieszkalnego, znajdującego się przy ulicy Kościuszki 72. Spółka Zarządca podkreśliła w swym piśmie, że sytuacja jest na tyle poważna, iż wymaga natychmiastowej reakcji.

Zarządzający budynkiem firmą postanowili zwołać zebranie w sprawie ewakuacji w najbliższy poniedziałek. Ta decyzja stanowi bezpośrednią odpowiedź na obawy i pytania mieszkańców dotyczące przyszłości ich lokali.