Karta parkingowa we Wrocławiu: zmiany w regulaminie

W pierwszej połowie roku 2023 mieszkańcy Wrocławia mieli możliwość korzystania z karty parkingowej. Za opłatą w wysokości 100 złotych, byli oni uprawnieni do pozostawienia swojego pojazdu bezpośrednio pod swoim miejscem zamieszkania przez cały rok. Jednakże sytuacja uległa zmianie z dniem 1 lipca, kiedy to nastąpiła redefinicja przepisów.

Nowe regulacje wprowadziły dodatkowy warunek, który musi być spełniony przy zakupie abonamentu parkingowego w promocyjnej cenie. Od tego momentu, aby skorzystać ze specjalnej oferty, konieczne jest rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych na terenie Wrocławia.

Począwszy od 1 lipca 2023 roku, korzystanie z parkowania w centrum Wrocławia w preferencyjnej cenie wiązało się z koniecznością spełnienia trzech kryteriów. Po pierwsze, konieczne było posiadanie stałego lub tymczasowego meldunku na obszarze określonej podstrefy. Po drugie, warunkiem było posiadanie samochodu, nabytego na różne sposoby – poprzez własność, współwłasność, umowę leasingu, przewłaszczenie za zabezpieczenie lub inną czynność prawną. Ostatni, nowo wprowadzony przepis, wymagał od potencjalnego beneficjenta rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych właśnie na terenie Wrocławia.