MPK Wrocław planuje rozbudowę i przebudowę układu torowego przy zajezdni Ołbin na ulicy Słowiańskiej

MPK Wrocław ma w planach przeprowadzenie znaczących zmian dotyczących układu torowego znajdującego się przy zajezdni Ołbin, położonej na ulicy Słowiańskiej. Prace te mają na celu zwiększenie elastyczności ruchu tramwajów wchodzących i opuszczających zajezdnię.

Głównym celem zamówienia jest konstrukcja nowego rozjazdu, który będzie znajdował się na ulicy Słowiańskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie zajezdni Ołbin. Rozjazd ten będzie zlokalizowany od strony ulicy Jedności Narodowej. W ramach tego zadania, planuje się wymianę dwóch obecnie istniejących zwrotnic, które prowadzą do zajezdni. Dodatkowo, przewiduje się budowę pojedynczego połączenia torów szlakowych, określanego jako półtrapez. To połączenie umożliwi wyjazd tramwajów z zajezdni aktualnym torem wjazdowym, a następnie powrót na właściwy tor prowadzący w kierunku ulicy Jedności Narodowej. Całkowita długość przebudowy i budowy toru pojedynczego wyniesie około 116 metrów. Planuje się także wymianę dwóch słupów trakcyjnych.

Oferty dotyczące realizacji tego zadania można składać do 18 lipca. Wyboru oferty dokona się na podstawie ceny, która będzie miała wagę 80%, oraz jakości, której waga wynosi 20%. Przewidziano, że realizacja całego zadania zajmie łącznie 62 dni. W tym czasie, same prace mają potrwać 42 dni, a przewiduje się, że przerwa w ruchu tramwajów wyniesie 28 dni. Planowany termin przerwy to okres od 28 września do 25 października.