Neuroradiolodzy z Wrocławia przeprowadzili pierwszą na Dolnym Śląsku trombektomię u nastolatki

W Pracowni Neuroradiologii Zabiegowej wrocławskiego szpitala im. T. Marciniaka przeprowadzono po raz pierwszy na Dolnym Śląsku operację trombektomii na pacjentce w wieku nastoletnim. Pomimo rzadszego występowania udarów u dzieci niż u dorosłych, stanowią one wyzwanie diagnostyczne ze względu na ich trudność do identyfikacji.

Agnieszka Czajkowska-Masternak, rzeczniczka prasowa Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, poinformowała w sobotniej wiadomości, że to właśnie specjaliści z Pracowni Neuroradiologii Zabiegowej tego szpitala wykonali tę innowacyjną operację na młodej pacjentce. To historyczny moment dla medycyny Dolnego Śląska.

Zapewnienie pełnej i szybkiej diagnozy było kluczowe dla ratowania życia 16-letniej dziewczynki. Dr n. med. Katarzyna Lubkowska z Pracowni Neuroradiologii Zabiegowej, która przeprowadziła operację, zwróciła uwagę na znaczenie czasu w przypadku udarów i podziękowała pediatrom z szpitala powiatowego w Kępnie, którzy bez zbędnej zwłoki przekazali dziewczynkę do szpitala specjalistycznego.

Dziewczynka zgłosiła się na dziecięcy SOR w szpitalu im. Marciniaka z silnym niedowładem prawej strony ciała i niemożnością mówienia. W Kępnie przeprowadzone zostały badania wstępne, które wykazały ostre zmiany niedokrwienne u nastolatki, co potwierdziło diagnozę udaru.

Po operacji trombektomii, polegającej na usunięciu skrzepu z naczynia krwionośnego, dziewczynka została przeniesiona na Oddział Neurologii Dziecięcej. Dzięki natychmiastowej interwencji chirurgicznej i następującej po niej rehabilitacji, stan zdrowia pacjentki jest obecnie bardzo dobry i nadal jest pod opieką specjalistów-neurologów.