Poczyniono pierwsze kroki w długotrwałym procesie rewitalizacji ul. Szczytnickiej we Wrocławiu

Wrocławski remont torowiska na ul. Szczytnickiej, który właśnie się rozpoczął, to jedynie wstęp do szerszego planu zmian zaplanowanych na tę arterię. Miasto Wrocław właśnie ogłosiło przetarg na stworzenie projektu odnowy tej ulicy. Do rozważenia są dwie propozycje. Jedna z nich zakłada pozostawienie ruchu samochodowego w aktualnym stanie, a druga sugeruje przeobrażenie ul. Szczytnickiej w deptak.

Zadaniem architektów jest stworzenie planu przebudowy ul. Szczytnickiej, na odcinku od skweru Bocheńskiego do miejsca, gdzie krzyżuje się z ulicą Reja, a także obejmując plac na skrzyżowaniu ulic Szczytnickiej, Polaka, Ładnej, Reja, Nehringa oraz Curie-Skłodowskiej. Urzędnicy miasta oczekują od projektantów stworzenia dwóch alternatywnych scenariuszy przebudowy tej arterii. W jednej z opcji, która zakłada przekształcenie jej w deptak, natężenie ruchu samochodowego miałoby być ograniczone tylko do niezbędnego dojazdu do posesji, dostaw oraz obsługi bytowej i antypożarowej.

W przypadku, gdyby ruch samochodowy na ul. Szczytnickiej miał pozostać, pojazdy te poruszałyby się po aktualnie remontowanym torowisku. Planowane jest poszerzenie chodników oraz dodanie nowego przejścia dla pieszych w środkowej części ulicy. Zakłada się również zwiększenie ilości zieleni – głównie poprzez ustawienie donic z drzewami i krzewami na całej długości ulicy. Urzędnicy zaznaczają także konieczność uwzględnienia miejsca dla ogródków restauracyjnych, a także zaplanowania dodatkowych elementów małej architektury, które będą komplementowały wprowadzone zmiany zielonego charakteru ulicy.