Pod lupą obywateli: jak Wrocław wywiązał się z zapowiedzi transportowych z 2020 roku?

Organizacje Akcja Miasto i Młodzieżowy Strajk Klimatyczny postanowiły przeprowadzić analizę realizacji obietnic transportowych, które władze Wrocławia zadeklarowały trzy lata temu. Te zapowiedzi były częścią propozycji wynikających z panelu obywatelskiego skupiającego się na kwestiach transportowych, który odbył się w 2020 roku. Wśród nich znalazły się między innymi plany dotyczące budowy nowych tras tramwajowych oraz rozbudowy kolei miejskiej.

Wrocławski Panel Obywatelski Transportu był inicjatywą mającą na celu zaangażowanie mieszkańców miasta we współdecydowanie o przyszłości komunikacji miejskiej. Odbył się on w 2020 roku i zgromadził reprezentacyjną grupę mieszkańców Wrocławia, którzy mieli okazję wpływać na kluczowe decyzje dotyczące transportu w ich mieście.

Wśród wylosowanych do udziału w panelu osób znaleźli się zarówno kierowcy, pasażerowie komunikacji miejskiej, rowerzyści, jak i piesi. Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać opinii specjalistów, a następnie samodzielnie opracowywali propozycje i rozwiązania dla przyszłości transportu miejskiego we Wrocławiu.