Trzeci rok z rzędu Wrocław Główny najpopularniejszym dworcem kolejowym w Polsce

Wrocław Główny, główny dworzec kolejowy we Wrocławiu, służył za punkt tranzytowy dla ponad 26,4 miliona pasażerów w ciągu ostatniego roku. Zgodnie z danymi zgromadzonymi przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK), stacja ta znów, trzeci rok z rzędu, cieszyła się największą popularnością wśród wszystkich stacji w Polsce w 2022 roku.

Informacje przedstawione przez UTK pokazują, że liczba osób korzystających z usług kolejowych osiągnęła rekordową liczbę 342,2 milionów w 2022 roku. Z tych danych wynika, że coraz więcej ludzi decyduje się na korzystanie z publicznego transportu zbiorowego. Przewoźnicy również dążą do ulepszania swojej oferty usługowej. Dodatkowo odnotowano wzrost liczby przewozów, co było związane z wybuchem konfliktu na Ukrainie i przemieszczeniem się uchodźców do Polski lub poprzez nasz kraj – jak podkreślono w komunikacie UTK.

Dane wskazują również na wzrost ruchu pasażerskiego w wszystkich dużych miastach Polski w 2022 roku. Wyraźny trend wzrostowy wymiany pasażerskiej jest więc widoczny nie tylko we Wrocławiu, ale też w innych metropoliach kraju.