Uroczystość wręczenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach programu 'Mały Strażak’

W dniu 5 września, we wtorek, miało miejsce ważne wydarzenie w Oławie – uroczystość wręczenia dotacji na wsparcie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Celem tych działań była pomoc finansowa dla jednostek OSP, pochodząca z różnych funduszy. Konkretnie, środki te zostały zebrane od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Warto zaznaczyć, że trzy pierwsze powiaty miały zaszczyt otrzymać czeki okolicznościowe, które są przeznaczone na zakup drobnego sprzętu.

Pierwsza tegoroczna uroczystość wręczenia promes dla Ochotniczych Straży Pożarnych miała miejsce właśnie 5 września, co jest datą godną zapamiętania. Odbyła się ona w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie. Natomiast całkowita kwota dofinansowania przeznaczona na realizację projektu „Mały Strażak” wyniosła blisko 12 mln zł. Z tych środków skorzystało ponad 600 jednostek OSP, co jest imponującą liczbą.