17 października 2021 odbędą się wybory do rad osiedli

Wkrótce wybory do rad osiedli we Wrocławiu

Osoby chcące zasiadać w radach osiedli stosują obecnie różne metody, by zdobyć głosy osiedlowych wyborców. Niektóre z nich mogą wydawać się śmieszne, inne przypominają prawdziwą wojnę. Wiele zagrywek widzianych wielokrotnie w ogólnopolskich wyborach jest stosowanych w wyborach osiedlowych. Atmosfera wokół wyborów jest gorąca, jakie możliwości mają jednak osiedlowi radni? Czy mają wpływ na realnie podejmowane działania?

Wybory do rad wrocławskich osiedli odbędą się 17 października

Już w najbliższą niedzielę Wrocławianie będą mieli okazję wybrać swoich przedstawicieli na szczeblu osiedlowym. Rada Jakie kompetencje posiadają rady osiedla?

Osiedlowi radni przede wszystkim powinni wspierać lokalną społeczność. Pośredniczą między mieszkańcami, a Urzędem Miasta. Wrocławskie rady osiedli mogą wystąpić do ratusza z wnioskiem – na przykład o wybudowanie potrzebnego na osiedlu miejsca użyteczności publicznej (przychodnia, szkoła, dom kultury, plac zabaw) lub przedstawić swoje uwagi dotyczące komunikacji miejskiej na osiedlu.

Rada osiedla może także przedstawić swoją opinię na przykład w sprawie planu zagospodarowania przestrzeni. Często jest ona poprzedzona konsultacjami społecznymi. To rada osiedla dysponuje osiedlowymi finansami. Może też zorganizować festyn, utworzyć klub seniora lub prowadzić zajęcia dla dzieci.

Opiniowanie miejskich pomysłów

Zadaniem rady osiedla nie jest tylko opiniowanie miejskich uchwał i zarządzeń oraz dysponowanie dość niewielkim (maksymalnie kilkaset tysięcy złotych rocznie na jedno osiedle) budżetem. Sprawni radni występują regularnie o różne dofinansowania i mogą pozyskać środki, między innymi z Unii Europejskiej, na osiedlowe inwestycje. Uczestnictwo w radzie osiedla jest też dobrym początkiem kariery, która może być kontynuowana na szczeblu miejskim.

Kadencja osiedlowych radnych we Wrocławiu trwa cztery lata.

Informacje prawne dotyczące zbliżających się wyborów do rad osiedla we Wrocławiu można znaleźć na stronach Urzędu Miasta.