Wrocław planuje nowy park na osiedlu Lipa Piotrowska

Wrocławska przestrzeń miejska wzbogaci się o dodatkowy teren zielony, który ma powstać na osiedlu Lipa Piotrowska. Zgodnie z zamierzeniami prezydenta Jacka Sutryka, park miałby być zlokalizowany pomiędzy ulicami Kminkową, Kurkumową i Fryzjerską. Prezydent złożył w tym celu wniosek do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) o przejęcie potrzebnych działek.

Lipa Piotrowska to osiedle położone w północnej części Wrocławia, sąsiadujące między innymi z osiedlem Widawa. Obszar ten jest dynamicznie rozwijający się – powstają tu nowe budynki mieszkalne, a liczba mieszkańców systematycznie rośnie. W kontekście tych zmian, tworzenie dodatkowych terenów zielonych i rekreacyjnych staje się koniecznością. Szacuje się, że w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego parku mieszka około 5 tysięcy osób.

6 listopada Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, wystąpił do KOWR-u z wnioskiem o bezpłatne przekazanie terenu o łącznej powierzchni blisko 26 tysięcy metrów kwadratowych na Lipie Piotrowskiej. To działanie jest kluczowym elementem w procesie realizacji obietnicy utworzenia parku, którą prezydent złożył jeszcze gdy pełnił obowiązki dyrektora Departamentu Spraw Społecznych.