Centrum Pomocy Dzieciom we Wrocławiu już otwarte. Potrzebujący otrzymają kompleksową pomoc!

O Centrum Pomocy Dzieciom, znajdującym się przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu było głośno jeszcze przed otwarciem. Zastanawiano się, czy w tak krótkim czasie można stworzyć tak kompleksowe miejsce. Jak się okazuje, można!

Centrum Pomocy Dzieciom we Wrocławiu znajduje się przy ulicy Grabiszyńskiej. Tam na potrzebujących pomocy będzie czekać zarówno terapeuta, jak i lekarz, psycholog i pomoc prawna. Jak informują założyciele, instytucja ta będzie wspierać przede wszystkim dzieci i rodziny, które doświadczyły przemocy. Głównym założeniem był fakt, by osoby te znalazły odpowiednia pomoc w jednym miejscu.

Miejsce to powstało z inicjatywy działającej od 2018 roku Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”. Placówka we Wrocławiu jest jednak wyjątkowa, bo jak mówi sama prezes fundacji, to właśnie władze miasta pierwsze wystąpiły z inicjatywą, aby takie miejsce powstało we Wrocławiu.

O pomoc mogą się ubiegać dzieci, które doświadczyły traumy przemocy czy wykorzystywania seksualnego. Zarówno one jak i ich opiekunowie będą objęci odpowiednią opieką.