Feminatywy we wrocławskim magistracie. I to w oficjalnych, urzędowych dokumentach!

Oficjalny komunikat Urzędu Miasta Wrocław jest jasny – staramy się nadążać za zmieniającym się światem. I wprowadza feminatywy do opisów stanowisk zajmowanych przez kobiety. Trwało to dwa lata…

Wszystko zaczęło się w 2020 roku, kiedy to działaczki społeczne spotkały się z prezydentem Wrocławia, Jackiem Sutrykiem, aby zasygnalizować potrzebę używania żeńskich form urzędniczych stanowisk. Na rezultaty wspólnego działania Dolnośląskiego Kongresu Kobiet, Kultury Równości, Plakaciar, Kolektywu Kariatyda oraz wrocławskiego oddziału Centrum Praw Kobiet, trzeba było jednak poczekać.

Pod koniec stycznia 2022 roku, urząd miasta wystosował specjalne oświadczenie w którym zaznacza, że dopuszcza używanie żeńskich końcówek w urzędniczych nazwach stanowisk we Wrocławiu. Zatem dopuszczalne jest komunikowanie się z klientem zewnętrznym i wewnętrznym w sposób ustny i korespondencyjny z użyciem feminatywów. Wszystko to oczywiście pod warunkiem, że nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami.