Ciągle zbyt mało rodzin zastępczych we Wrocławiu. Kiedy się to zmieni?

Wraz z początkiem stycznia 2023, we wrocławskim Aquaparku ruszyła akcja pod hasłem „Jesteś więc jestem”. Działania te, wsparte przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, mają zachęcić mieszkańców miasta do stawania się rodzinami zastępczymi. Bo we Wrocławiu wciąż jest ich stanowczo za mało.

W ramach akcji, park wodny przy ulicy Borowskiej, zaprosił zarówno dzieci jak i ich opiekunów na zabawę w strefie basenów i zjeżdżalni. I to na cały dzień. Było to ukoronowanie akcji mobilizującej i zachęcającej do podjęcia wyzwania, jakim jest bycie rodziną zastępczą.

Jak przyznaje sama pomysłodawczyni tej akcji, bycie rodziną zastępczą to odpowiedzialność, ale i ogromna satysfakcja z podjętych działań. Dawanie dzieciom po przejściach spokojnego domu, gdzie mogą rozwijać swoje pasje i dorastać mając lepsze wzorce, ubogaca każdego, kto bierze w tym udział.

Aby zostać rodziną zastępczą, niezbędne jest ukończenie odpowiedniego szkolenia dla opiekunów zastępczych. Następnie kandydaci muszą otrzymać pozytywną rekomendację.