Czy psycholog we Wrocławiu może postawić diagnozę i wydać opinię? Sprawdź, jaki jest zakres jego kompetencji!

Psycholog, psychiatra czy psychoterapeuta – do kogo zgłosić się o pomoc? Wielu z nas szuka odpowiedzi na to pytanie. Czy psycholog we Wrocławiu może postawić diagnozę i wydać opinię?

Czym zajmuje się psycholog?

Borykamy się z różnymi trudnościami. Postawienie diagnozy nie tylko pomaga je lepiej zrozumieć, ale też zaplanować dalsze kroki. Psycholog z gabinetu Empatio ma nieco inne kompetencje niż psychoterapeuta. Nie prowadzi interwencji kryzysowych ani terapii, bo nie posiada ku temu stosownych uprawnień. Może natomiast zaoferować nam konsultację psychologiczną, postawienie diagnozy, wystawienie opinii i psychoedukację.

 

Czy psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa?

Psycholog uchodzi za zawód zaufania publicznego. Powierzamy mu swoje problemy, obawy i emocje, dlatego ma obowiązek zachować tajemnicę zawodową. Nie tylko nie wolno mu nikogo informować o przebiegu sesji, ale w ogóle wspominać, że korzystamy z jego usług. Jedynie psycholog dziecięcy jest zobowiązany do kontaktu z opiekunem prawnym osoby małoletniej w celu przekazania ogólnych wniosków wyciągniętych ze spotkania. 

 

Dla kogo jest konsultacja psychologiczna?

Nie każdy z nas potrzebuje psychoterapii. Niekiedy wystarczy konsultacja psychologiczna. Specjaliści uważają, że stanowi ona pierwszy krok do rozwiązania problemu. Zdarza się, że jednorazowa wizyta u psychologa to za mało. Potrzebujemy więcej spotkań ze specjalistą. Jeśli zależy nam na postawieniu diagnozy, psycholog przeprowadza wywiad i zleca wypełnienie stosownych testów. Następnie analizuje wszystkie zebrane dane. Mając je na uwadze, stawia diagnozę, sporządza opinię i wskazuje adekwatną formę pomocy. Ta może przybrać postać:

 • wsparcia psychologicznego,
 • interwencji kryzysowej,
 • psychoterapii,
 • konsultacji z psychiatrą,
 • konsultacji z seksuologiem,
 • konsultacji z ginekologiem.

 

Czym zajmują się psycholodzy?

Psycholog ukończył 5-letnie studia na kierunku psychologia. Może specjalizować się w różnych zagadnieniach. Psychologia to bardzo szeroka dziedzina, podobnie jak medycyna czy biologia. Zazwyczaj jej absolwenci skupiają się na wybranych obszarach. Wyróżniamy:

 • psychologię kliniczną – jest ona ukierunkowana na niesienie pomocy klientom, którzy zgłaszają się do gabinetu z różnymi trudnościami. Obejmuje m.in. diagnozowanie dysleksji, ADHD, zaburzeń osobowości, problemów z pamięcią i depresji. Wielu z nas słysząc o psychologii klinicznej, ma nadzieję na wystawienie przez specjalistę stosownej recepty. W tym miejscu warto wyraźnie zaznaczyć, że takie uprawnienia posiadają wyłącznie lekarze. Psycholog kliniczny czy psychoterapeuta po psychologii nie przepisze nam antydepresantów czy leków przeciwlękowych. Jeśli podejrzewamy, że potrzebujemy farmakoterapii, zgłośmy się do psychiatry,
 • psychologię sportu – wspiera zawodników, motywuje ich do dalszej pracy i pomaga zredukować stres,
 • psychologię reklamy – uczy, jak dobrać skuteczny przekaz do grupy docelowej i wzbudzić w odbiorcy określone emocje,
 • psychologię społeczną – bada, jak reagujemy na różne zdarzenia jako zbiorowość. Przygląda się również emocjom społecznym,
 • psychologię międzykulturową – obserwuje, jak różnice, które wynikają z naszego pochodzenia etnicznego, wyznawanej religii itp., wpływają na interakcje z innymi członkami społeczeństwa.

 

Kiedy warto skorzystać z usług psychologa?

Psycholog kliniczny to specjalista, do którego możemy się zgłosić, poszukując wsparcia, gdy przytłaczają nas codzienne problemy i wyzwania. Konsultacja jest wskazana, gdy:

 • chcemy ograniczyć stres w swoim życiu,
 • rozważamy zmianę miejsca pracy, ale mamy wątpliwości,
 • zastanawiamy się nad wyborem kierunku studiów,
 • w naszym życiu szykują się poważne zmiany, np. ślub, a my mamy wątpliwości, czy jesteśmy na nie gotowi,
 • czujemy się wyizolowani społecznie,
 • borykamy się z problemami wychowawczymi,
 • pojawiły się u nas trudności adaptacyjne po tym, jak niedawno wkroczyliśmy w nowe środowisko,
 • chcemy poznać techniki asertywnej komunikacji,
 • pragniemy dowiedzieć się, na czym polega stawianie zdrowych granic.

 

Konsultacja psychologiczna w przypadku wyżej wskazanych trudności stanowi formę wsparcia. Nie oczekujmy jednak, że specjalista nam doradzi. Powie, że mamy rozstać się z narzeczonym, pójść na medycynę lub zmienić dotychczasowe miejsce pracy. Psycholog kliniczny tak formułuje pytania, abyśmy znaleźli odpowiedź w sobie. Nie bierze odpowiedzialności za wybory swoich klientów. Jednocześnie uczy nas samodzielnego podejmowania decyzji. 

 

 

Konsultacja psychologiczna jest adresowana do osób, które borykają się z przejściowymi trudnościami, np. zmianą miejsca zamieszkania. 

Jakie diagnozy stawia psycholog?

Niekiedy wizyta u psychologa ma na celu postawienie diagnozy. Specjalista przeprowadza pogłębiony wywiad i testy. Diagnostyka psychologiczna obejmuje m.in.:

 • zaburzenia osobowości,
 • depresję,
 • ADHD,
 • dysleksję,
 • dyskalkulię,
 • autyzm,
 • chorobę afektywną dwubiegunową,
 • stany lękowe,
 • zaburzenia odżywiania. 

 

Psycholog kliniczny sporządza także opinię dla pracodawcy, szkoły, psychiatry i/lub psychoterapeuty. Niekiedy ten dokument okazuje się bardzo pomocny. Jeśli nasze dziecko ma trudności z czytaniem, przedstawiając zaświadczenie o dysleksji, zapewnimy mu więcej czasu na napisanie sprawdzianu czy egzaminu maturalnego. 

 

 

Psycholog stawia też diagnozy w oparciu o wywiad i przeprowadzone testy.

Testy psychologiczne i ich rola w życiu pacjenta

Niekiedy testy psychologiczne mają na celu lepsze poznanie siebie. Wiedząc, jakie posiadamy predyspozycje zawodowe, wybierzemy dla siebie właściwy kierunek rozwoju. Dla wielu z nas informacja, że wykazujemy wysoką kreatywność, ale niską dokładność, okazuje się wyzwalająca. Przestajemy się bowiem porównywać z innymi i dostrzegamy potencjalne zawody, w których możemy się sprawdzić. Testy psychologiczne pozwalają określić:

 • typ osobowości,
 • predyspozycje zawodowe,
 • inteligencję,
 • funkcje poznawcze.

 

 

Psycholog posiada uprawnienia do przeprowadzania testów psychologicznych.

Dlaczego diagnoza psychologiczna jest pomocna?

Diagnoza ułatwia dalsze postępowanie. Przy depresji i stanach lękowych klient może wymagać psychoterapii i/lub leczenia farmakologicznego pod okiem psychiatry. Ponadto nawet jeśli nie cierpimy na zaburzenia psychiczne, a mamy wysoką wrażliwość przetwarzania sensorycznego, to zaczynamy rozumieć własne reakcje. Psychoedukacja rzuca zupełnie nowe światło na nasze życie.

 

Jak przebiega wizyta u psychologa?

Wizyta u psychologa może mieć różny przebieg, który jest uzależniony od jej celu. Jeśli nie wiemy, jak poradzić sobie z autorytatywnym, surowym szefem, to rozmawiamy ze specjalistą, który zadaje nam pytania. Dzięki nim lepiej rozumiemy zaistniały problem i podejmujemy stosowne działania. Jeśli szukamy diagnozy, to psycholog kliniczny przeprowadzi wywiad, a następnie zleci wykonanie testów. Na koniec wystawi nam opinię. 

 

Zapewnij sobie atmosferę pełną troski i zrozumienia

Psycholog z gabinetu Empatio udzieli Ci wsparcia, uwzględniając przy tym specyfikę zgłaszanych przez Ciebie trudności. To normalne, że czasem potrzebujesz pomocy specjalisty, bo niektóre sprawy Cię przytłaczają. Zmiana miejsca pracy, przeprowadzka do innego miasta, podjęcie decyzji o rozwodzie – to nigdy nie jest łatwe. Gdy w grę wchodzą silne emocje, bardzo często trudno nam podjąć decyzję. Rozmowa z psychologiem w gabinecie Empatio pomoże Ci otworzyć się na różne rozwiązania i w oparciu o własne potrzeby wybrać najlepsze. Zastanawiasz się, czy masz depresję lub stany lękowe? W Empatio psycholog kliniczny przeprowadzi pogłębiony wywiad i wykona stosowne testy. Postawi diagnozę, wyda opinię i wskaże dalsze kroki postępowania. Każda konsultacja psychologiczna odbywa się w przyjaznej atmosferze opartej na empatii i trosce.

 

EMPATIO Magdalena Senderowska
Al. Architektów 10/3
ul. Szybowcowa 50/28
Wrocław

Rejestracja telefoniczna: 535 989 536
https://psycholog-ms.pl/kontakt/