Filtry węglowe do oczyszczania powietrza

Filtry węglowe do oczyszczania powietrza https://www.aces.pl/ mają za zadanie uzupełnić pracę filtrów HEPA. Ich celem jest usunięcie szkodliwych dla zdrowia organicznych zanieczyszczeń gazowych.

Zastosowanie filtrów węglowych w oczyszczaczach powietrza

Przede wszystkim filtry węglowe zatrzymują lotne związki organiczne. Należą do nich substancje rakotwórcze, drażniące oraz toksyczne. Są one niewątpliwie bardzo niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Większość “rodzi się” w środowisku naturalnym, lecz duża ich część powstaje na skutek działalności człowieka. Dzieje się tak w przypadku palenia papierosów, w wyniku produkcji substancji chemicznych, a także środków ochrony roślin. Do emisji lotnych związków organicznych dochodzi często przy wykańczaniu wnętrz, kiedy używa się farb oraz klejów. Co ciekawe dzieje się tak także podczas gotowania w kuchni.

Dzięki filtrom węglowym możemy skutecznie walczyć z odorami. Są to związki organiczne, które człowiek potrafi wyczuć już przy niskich stężeniach. Najczęściej są one nieszkodliwe, jednak mogą powodować podrażnienia błon śluzowych nosa, gardła i oczu. Głównie pochodzą z naturalnych procesów rozkładu, choć czasami ich źródłem jest działalność człowieka. Dotyczy to oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, a także hodowli zwierząt.

Co to jest filtr węglowy?

Filtr węglowy jest węglem aktywnym, który jest zamknięty w odpowiedniej obudowie i służy do oczyszczania powietrza. Bez odpowiedniego stopnia granulacji nie ma możliwości efektywnego działania. Przede wszystkim musi zachować minimalny opór przepływu powietrza, dlatego tak ważna jest jego wielkość oraz kształt zastosowanych granulek. Najlepszym wyborem będzie walec o długości większej niż jego średnica.

Oczywiście kluczowa jest konstrukcja obudowy. Powinna być wykonana w taki sposób, aby zapewnić właściwe rozłożenie granulek na całej powierzchni filtra. Sprawi to, że dojdzie do swobodnego kontaktu powietrza na dużej objętości węgla. 

Aby było możliwe jednoczesne usunięcie zanieczyszczeń lotnych i stałych, będzie trzeba wdrożyć rozwiązania zintegrowane. W tym przypadku filtr węglowy połączony będzie z filtrem HEPA. Filtry węglowe działają na zasadzie wiązania cząsteczek na powierzchni substancji.