Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia, otrzymuje absolutorium za realizację budżetu miasta za 2023 rok

Za wykonanie budżetu za 2023 rok, prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, zdobył absolutorium od Rady Miasta. Ta decyzja zapadła podczas sesji rady miejskiej, która miała miejsce w czwartek.

Absolutorium dla prezydenta Sutryka składało się z dwóch projektów uchwał. Pierwszy dotyczył zatwierdzenia sprawozdania finansowego i rocznego sprawozdania z wykonania budżetu, natomiast drugi ustalał uchwałę w sprawie przyznania absolutorium za realizację budżetu za 2023 rok. Obydwa projekty zostały przyjęte przez radnych podczas sesji.

W trakcie czwartkowego spotkania, prezydent Sutryk poświęcił także około półtorej godziny na prezentację wniosków z raportu o stanie gminy. W tym czasie omówił między innymi kwestie dotyczące aktualnego stanu budżetu oraz inwestycji przeprowadzonych w ciągu minionego roku.

„Raport ten jest rzetelnym podsumowaniem działań, które podjęliśmy wspólnie. Czeka nas wiele wyzwań, mamy okazję na konstruktywny dialog i współpracę z rządem. Przed nami możliwość pozyskania środków na cele, które omawialiśmy dzisiaj. Poza tym, mamy szansę na konstruktywne rozmowy, które już się rozpoczęły, z samorządem województwa.” – wyznał Sutryk.