Jakie choroby i schorzenia wykryjesz dzięki badaniu kolonoskopii?

Kolonoskopia jest stałym elementem diagnostyki w przypadku podejrzenia chorób jelita grubego. Badanie to stanowi ponadto jedną z najskuteczniejszych metod profilaktyki raka jelita grubego i odbytnicy, które są trzecim najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn i drugim u kobiet. Badanie endoskopowe okrężnicy pozwala bowiem dokładnie zbadać wygląd błony śluzowej, a dzięki temu wcześnie wykryć zmiany nowotworowe i skutecznie je wyleczyć. Sprawdź, kiedy warto wykonać prywatne badanie kolonoskopii i dowiedz się, jakie konkretnie choroby i schorzenia można zdiagnozować za jego pomocą.

Prywatne badanie kolonoskopii – przebieg

Badanie kolonoskopii przeprowadza się przy użyciu kolonoskopu, czyli cienkiego, elastycznego przewodu, który specjalista wprowadza pacjentowi przez odbyt do okrężnicy zstępującej, a następnie okrężnicy poprzecznej, okrężnicy wstępującej i jeśli jest to końcówki jelita cienkiego. Całość zabiegu jest nagrywana, co umożliwia dokładne obejrzenie błony śluzowej jelita grubego i wymienionych odcinków przewodu pokarmowego oraz zbadanie ich anatomii.

W sytuacji, gdy w trakcie badania kolonoskopii specjalista zauważył miejsca zmienione chorobowo, pobierane są niewielkie wycinki z błony śluzowej, które są następnie przekazywane do badania histopatologicznego. Podczas kolonoskopii wykonuje się również inne czynności medyczne takie jak np. wycięcie polipów, z których z czasem powstaje większość nowotworów jelita.

Badanie kolonoskopii jest niesłusznie postrzegane przez dużą część pacjentów jako nieprzyjemne i wstydliwe. W rzeczywistości kolonoskopię przeprowadza się zwykle w krótkotrwałym dożylnym uśpieniu, dzięki czemu badanie jest całkowicie bezbolesne. Całość trwa zwykle od 10 do 30 minut – czas badania uzależniony jest od tego, czy pacjent wymaga pobrania biopsji lub też przeprowadzenia polipektomii oraz uwarunkowań anatomicznych jelita. Natomiast wyniki wraz ze szczegółowym opisem badania pacjent otrzymuje bezpośrednio po jego zakończeniu.

Wskazania do wykonania badania kolonoskopii

Jak już wspomniano, kolonoskopię wykonuje się przede wszystkich w celach diagnostycznych, aby potwierdzić lub wyeliminować podejrzenie choroby jelita grubego. W przypadku określonych grup pacjentów zaleca się regularne przeprowadzanie tego badania również profilaktycznie. Dotyczy to szczególnie osób zdrowych po 50. roku życia, a także pacjentów znajdujących się w grupie zwiększonego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i odbytnicy. Wśród czynników ryzyka wymienia się następujące sytuacje:

  • bliski członek rodziny (rodzice, rodzeństwo lub dzieci) choruje lub chorował w przeszłości na raka jelita grubego lub gruczolaka;
  • dwu lub więcej dalszych członków rodziny (dziadkowie, wnuki, kuzyni) choruje lub chorowało na raka jelita grubego lub gruczolaka;
  • występowanie w rodzinie FAP, czyli rodzinnej polipowatości gruczolakowatej, lub HNCPP – dziedzicznego raka jelita grubego niezwiązanego z polipowatością;
  • przewlekłe zapalenie jelita grubego (wrzodziejące zapalenie jelita, choroba Leśniewskiego-Crohna).

Prywatne badanie kolonoskopii często okazuje się pierwszym krokiem niezbędnym do ustalenia prawidłowego leczenia w przypadku schorzeń dolnej części przewodu pokarmowego. Sygnałami, które mogą sugerować potrzebę wykonania kolonoskopii, są – oprócz wieku i obciążeń genetycznych – również takie aspekty jak:

  • występowanie dolegliwości takich jak biegunka i/lub krwawienia w trakcie oddawania stolca;
  • anemia o nieustalonym pochodzeniu;
  • podejrzenie zmian chorobowych jelita grubego.

Kolonoskopia to badanie o wysokiej czułości i specyficzności, które – wykonane odpowiednio wcześnie – pozwala wykryć stany przedrakowe takie jak gruczolaki występujące u 25% osób po 50. roku życia. Istotne jest również to, że kolonoskopia umożliwia jednoczesne usuwanie polipów, w związku z czym przyczynia się do realnego spadku zapadalności na choroby nowotworowe jelita grubego i odbytnicy.