Kierowcy we Wrocławiu narażeni na dewastację swoich pojazdów: Coraz więcej przypadków przekłuwania opon

Niebagatelnym problemem, z którym muszą zmierzyć się kierowcy parkujący swoje pojazdy na pewnej ulicy we Wrocławiu, jest ryzyko nieoczekiwanego uszkodzenia ich samochodów. Istotnym elementem tej sytuacji jest fakt, iż szkody są spowodowane przez celowe przebicie opon – niezwykle kosztowne do naprawy.

Informacje o tych incydentach pochodzą od kilku osób zamieszkujących pobliskie osiedla, które doświadczyły tego typu aktów wandalizmu. Jednak, jak podkreśla Waldemar Forysiak, przedstawiciel Straży Miejskiej, schwytanie sprawcy tego rodzaju czynów może okazać się nie lada wyzwaniem.

– Niemniej jednak występują takie przypadki, chociaż zatrzymanie sprawcy tego typu zachowań nie jest misją łatwą do realizacji – podkreśla Forysiak. Zniszczenie mienia może wydawać się prostym zadaniem, ale jeśli wartość powstałej szkody wynosi więcej niż 800 zł, co często ma miejsce obecnie ze względu na wysokie ceny opon samochodowych, staje się to już kwestią przestępstwa – dodaje.