Most Grunwaldzki we Wrocławiu

Most Grunwaldzki – wspaniała historia symbolu Wrocławia

Wrocław czasami to nazywany Wenecją Północy lub „miastem stu mostów”. Położony nad Odrą i jej licznymi kanałami rzeczywiście posiada wiele mostów. Most Grunwaldzki we Wrocławiu jest jedną z ikon i znaków charakterystycznych miasta.

Legendarny Most Grunwaldzki we Wrocławiu

Jednym ze znaków rozpoznawczych Wrocławia jest Most Grunwaldzki. Zbudowany w 1910 roku i został wtedy najdłuższym mostem wiszącym. Ma 112,5 metra długości i 18 metrów szerokości. Po obu stronach mostu znajdują się drogi pieszo-rowerowe. Środkiem biegnie ulica oraz tory tramwajowe. Most Grunwaldzki we Wrocławiu budowano jeszcze przed I Wojną Światową – w latach 1908-1910. Przeszedł dwa duże remonty. Pierwszy z nich miał miejsce w latach 1945-1947 i polegał na odbudowaniu mostu po wojennych zniszczeniach. Kolejny remont, który nadał mu obecnego wyglądu, wykonawca przeprowadził w 2005 roku.

Ciekawa historia dotycząca Mostu Grunwaldzkiego miała miejsce w trakcie II Wojny Światowej. Podczas oblężenia Wrocławia, Niemcy postanowili utrudnić radzieckim wojskom wejście do miasta Jednocześnie próbowali nie dopuścić do zniszczenia cennego Mostu Grunwaldzkiego. Sposobem na połączenie obu tych planów było poluzowanie, a następnie zerwanie taśm nośnych, odpowiedzialnych za konstrukcję mostu. Ten osiadł na przygotowanych wcześniej podporach, na które składały się zatopione barki. Most stracił swoją nośność i sztywność, tym samym mógł przetrać wojenne ataki, z czego – już po zakończeniu wojny – skorzystali już nowi mieszkańcy Wrocławia.

Odbudowa Mostu Grunwaldzkiego po II Wojnie Światowej

Most Grunwaldzki we Wrocławiu nie został zniszczony podczas działań wojennych i nalotów na Wrocław. Władze niemieckie zdemontowały jednak Most Grunwaldzki w znacznym stopniu., które zarządzały Wrocławiem przed wojną. Nie tylko zdecydowano się na obniżenie jego nośności. Niemcy postanowili także na obniżenie wysokości dwudziestometrowych pylonów. Powodem było ulokowanie w niedalekim sąsiedztwie polowego lotniska.

W skutecznej i szybkiej odbudowie Mostu Grunwaldzkiego nie pomogło także działanie Odry. W 1946 roku uszkodziła stworzone pod koniec wojny podpory, służące do podpierania mostu. Wtedy uszkodzeniu uległo wiele stalowych elementów konstrukcyjnych mostu. Most Grunwaldzki we Wrocławiu

Most Grunwaldzki we Wrocławiu – decyzja o odbudowie

W końcu polskie władze podjęły jednak decyzję o dokończeniu odbudowy mostu. Podniesiono jego konstrukcję i wzmocniono w odpowiedni sposób. Most Grunwaldzki we Wrocławiu nie został jednak odbudowany w 100% zgodnie z pierwotnym wyglądem. Podczas renowacji górnych części pylonów zrezygnowano bowiem z odtworzenia dekoracji, płaskorzeźb, itp.

W końcu, w 1947 roku, Wrocławianie znów mogli skorzystać z Mostu Grunwaldzkiego, bardzo ważnej przeprawy przez Odrę w samym centrum miasta.

Zobacz inne artykuły o II Wojnie Światowej.