Nieustające prace renowacyjne mostu Zwierzynieckiego we Wrocławiu zaniepokoiły mieszkańców

Brak pewności co do końca prac remontowych na mostu Zwierzynieckim, położonym we Wrocławiu, jest powodem narastającej frustracji mieszkańców. Wykonawca projektu został już obciążony karą sięgającą kilkuset tysięcy złotych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta za opóźnienia

Wrocławianie zastanawiają się kiedy odnowa mostu Zwierzynieckiego dobiegnie końca. Od rozpoczęcia modernizacji tej historycznej przeprawy minęły już trzy lata, a jej otwarcie dla ruchu jest wciąż odwlekane.

Koniec prac został przesunięty wielokrotnie. Według wykonawcy, za opóźnienia odpowiedzialne są niekorzystne warunki pogodowe i niedobór siły roboczej. Niewypełnienie obowiązków wynikających z umowy spowodowało nałożenie sankcji finansowych przez miasto.

Most Zwierzyniecki to jedna z najdłużej stojących przepraw we Wrocławiu. Drewniana konstrukcja znajdowała się tam już w XVII wieku, a obecny most zastąpił ją w 1897 roku. Przez 125 lat konstrukcja była malowana trzynaście razy. W wyniku obecnej renowacji odzyskała swój pierwotny, oliwkowy kolor. Niemniej jednak, na pełne zakończenie prac trzeba będzie poczekać przynajmniej kilka tygodni.

Tomasz Jankowski ze ZDiUM informuje, że do końca prac potrzebne jest jeszcze kilka tygodni stabilnej pogody, szczególnie do ułożenia chodnika. Całkowity koszt remontu mostu Zwierzynieckiego przekracza 9 milionów złotych.