Piotr Fitowski, kandydat Trzeciej Drogi z Polski 2050, zapowiada walkę o zielone miasta w Europarlamencie

Piotr Fitowski, reprezentujący Polskę 2050 jako kandydat Trzeciej Drogi do Parlamentu Europejskiego, daje gwarancje skupienia się na remontach miast. Podkreśla swoją chęć wprowadzenia regulacji dotyczących wykorzystania funduszy europejskich na prace remontowe tak, aby zawsze wiązały się one z kształtowaniem przestrzeni zielonych.

Fitowski wyjaśnia, że jego cel to jasne sformułowanie przepisów unijnych dotyczących remontów, które jednocześnie przeznaczają część funduszy unijnych na tworzenie terenów zielonych. Zdaniem kandydata, powinien obowiązywać wymóg gwarantowania co najmniej kilkunastoprocentowego wsparcia finansowego na rozwój zieleni przy każdym projekcie remontowym finansowanym ze środków unijnych.

Pod adresem konkretnych realizacji miejskich nie zostawia suchej nitki – krytykuje m.in. betonowy plac Wolności we Wrocławiu, który nazywa wyspą ciepła. Pragnie przeciwdziałać tworzeniu takich miejsc w miastach.

Kandydat alarmuje, że betonowe place mogą się nagrzewać do niebezpiecznie wysokich temperatur, nawet do 60 stopni Celsjusza. Podkreśla, że jest to realne zagrożenie dla zdrowia publicznego – w szczególności osób starszych, które najbardziej odczuwają skutki wysokich temperatur, ale także dla młodych matek z małymi dziećmi oraz zwierząt.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już 9 czerwca – wówczas dowiemy się, czy Piotr Fitowski będzie miał okazję wprowadzić swoje pomysły na zazielenienie miast w życie na arenie unijnej.