Podwyżka opłat za niewłaściwe parkowanie we Wrocławiu od 1 lipca

Począwszy od najbliższego poniedziałku, kierowcy korzystający z miejskich parkingów w stolicy Dolnego Śląska – Wrocławiu, będą musieli liczyć się z wyższymi opłatami dodatkowymi. Te są nakładane w przypadkach, gdy bilet parkingowy nie został wykupiony lub gdy pojazd pozostaje na parkingu po upływie czasu ważności biletu.

Chociaż powszechnie używane jest określenie „mandat” na opis tych kar, technicznie rzecz ujmując, są one znane jako „opłaty dodatkowe”. Jest to spowodowane tym, że termin „mandat” jest zarezerwowany wyłącznie dla kar finansowych nałożonych przez państwowe służby porządkowe.

Zmiany te wejdą w życie od 1 lipca i są konsekwencją wiązania wysokości opłat dodatkowych z płacą minimalną. Ta ostatnia wzrośnie między innymi we Wrocławiu od 1 lipca, z obecnych 4242 zł do 4300 zł.

Od początku lipca, czyli już od najbliższego poniedziałku, kierowcy we Wrocławiu będą musieli zapłacić następujące kwoty za parkowanie bez biletu:

Za nieuiszczoną opłatę parkingową – zamiast dotychczasowych 212,10 zł (jeśli opłata zostanie uiszczona w ciągu 7 dni) i 424,20 zł (po upływie 7 dni), będzie to odpowiednio 215 zł i 430 zł.

Za przekroczenie czasu postoju – zamiast obcych stawek, czyli 127,26 zł (jeśli karę zapłacimy w terminie do 7 dni) i 254,52 zł (po upływie 7 dniach), będziemy musieli zapłacić odpowiednio 129 zł i 258 zł.