Projekt rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w celu zmniejszenia problemu korków na ulicach Wrocławia

Planowana inwestycja ma na celu połączenie linii tramwajowych, które kursują wzdłuż ulicy Krakowskiej z tymi, które przemierzają ulicę Kołłątaja. Ta strategia pozwoliłaby na stworzenie nowego korytarza dla komunikacji tramwajowej, co mogłoby pomóc rozwiązać problem dużej ilości korków w mieście.

Szczególnym obszarem zainteresowania jest ulica Opolska, jedna z ostatnich arterii miejskich, która nie została jeszcze zmodernizowana. Ulica ta charakteryzuje się posiadaniem tylko jednego pasa ruchu w każdym kierunku, co często prowadzi do powstawania znacznych korków. Obecnie tramwaje docierają tylko do pętli znajdującej się na ulicy Katowickiej, przy czym korzystają tylko z jednego toru.

Ten obszar miasta jest intensywnie rozbudowywany. Tereny po byłej fabryce Polleny są przekształcane w tereny mieszkalne. Aleja Wielkiej Wyspy jest także impulsem do zmian. Miejsca takie jak Radwanice są w szybkim tempie rozwijane, a wiele inwestycji mieszkaniowych jest realizowanych na Księżu Wielkim. „Chcemy zmienić praktykę, która była obowiązująca we Wrocławiu kilka lub kilkanaście lat temu, kiedy sprzedawano działki pod budowę mieszkań na obrzeżach miasta, nie poprawiając jednocześnie dostępności komunikacyjnej tych miejsc,” mówi prezydent miasta, Jacek Sutryk.

Plan miasta zakłada przebudowę torowiska na ulicy Opolskiej, które obecnie przed pętlą jest jednotorowe, i przedłużenie go aż do granic miasta.