Ruszyły prace nad rozbudową trakcji autobusowo-tramwajowej na Jagodno

W odpowiedzi na wcześniejsze deklaracje wrocławskich władz miejskich, na osiedlu Jagodno rozpoczęto budowę nowej trasy dla autobusów i tramwajów. Na ulicy Bardzkiej już można dostrzec sprzęt budowlany, a pracownicy stopniowo będą przesuwać się w kierunku ulicy Buforowej, docelowo dotarłszy do skrzyżowania z ulicą Kajdasza. Tam planowane jest utworzenie nowej pętli. Według przewidywań, pasażerowie będą mogli korzystać z tej trasy od 2025 roku, jednak na początku regularne kursy będą obsługiwane jedynie przez autobusy.

Buspas na Jagodnie już funkcjonuje. Teraz przygotowania idą pełną parą do realizacji drugiego etapu inwestycji. Ulica Buforowa była już wcześniej poddawana pracom modernizacyjnym. W okresie od 2016 do 2019 roku realizowano prace mające na celu poszerzenie jezdni, wyznaczenie dodatkowych pasów ruchu dla skręcających w stronę osiedli mieszkalnych oraz dodatkowego pasa przeznaczonego dla komunikacji miejskiej. Niestety, zastosowane rozwiązania okazały się jedynie częściowo skuteczne. Przejazd do centrum miasta jest możliwy bez większych trudności, jednak dojazd do osiedla stał się znacznie bardziej skomplikowany.

W związku z tym podjęto decyzję o budowie Trasy Autobusowo-Tramwajowej (TAT) na Jagodno. Trasa ta ma prowadzić pod trzecim przęsłem wiaduktu kolejowego. W sąsiedztwie ulicy Bardzkiej już teraz widoczne są pierwsze efekty prac – koparki i niewielkie zaplecze budowlane.