Stypendia artystyczne prezydenta Wrocławia wręczone twórcom z różnych dziedzin sztuki

Dziś odbyła się ceremonia wręczenia stypendiów artystycznych przez prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka, dla twórców z różnych dziedzin sztuki. Między innymi reprezentanci muzyki, filmu, teatru, poezji, eseistyki, fotografii, malarstwa, grafiki oraz performance stali się laureatami tych prestiżowych nagród.

Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, miał zaszczyt osobiście wręczyć stypendia. Wydarzenie to ma szczególne znaczenie, ponieważ było to już dziesiąte, jubileuszowe spotkanie tego typu. Tym razem liczba wyróżnionych twórców wyniosła aż dwadzieścia cztery i obejmowała pięć dziedzin sztuki.

Prezydent wyraził swoją dumę z faktu, że kolejny raz mogli wspierać 24 artystów w realizacji ich fenomenalnych projektów. Zaznaczył trudność równoczesnego balansowania między pracą zawodową a twórczością artystyczną. Wyraził też radość z możliwości obserwowania owoców tej twórczości na wystawach i scenach teatralnych. Podziękował artystom za ich wkład w kształtowanie kulturalnej tożsamości Wrocławia.

W dziesiątym naborze na pierwsze półrocze i cały rok 2024 wpłynęło aż 135 wniosków. Stypendia, które wynoszą 2500 zł brutto miesięcznie, zostały przyznane twórcom z pięciu dziedzin sztuki: filmu, teatru, muzyki, literatury oraz sztuk wizualnych. Laureatów wyłoniła specjalna komisja.