Synagoga pod Białym Bocianem we Wrocławiu

Historia polski jest nierozerwalnie związana z historią Żydów zamieszkujących tereny kraju. Do naszej kultury przeniknęło wiele zwyczajów oraz inspiracji potraw zainspirowanych tym narodem. W Polsce pozostało też wiele budowli związanych z religią judaistyczną. Jedną z nich, piękną i monumentalną, jest Synagoga Pod białym Bocianem.
 

Synagoga pod Białym Bocianem w Dzielnicy Czterech Wyznań

 
Synagoga znajduje się w Dzielnicy Czterech Wyznań, która jest symbolem jedności i tolerancji wobec innych religii. Znajdują się tam cztery świątynie, należące do różnych wyznań. Synagoga pod Białym Bocianem stanęła w tym miejscu w 1829 roku, po wielu latach prób i mozolnych przygotowań. Nazwa wzięła się od istniejącej niegdyś tu gospody.
 
Przez długo okres była ona domem modlitewnych żydów liberalnych, później została przejęta przez odłam ortodoksyjny. Została wtedy znacząco przebudowana, zgodnie z surowymi wymaganiami religii judaistycznej. Rozdzielono salę, aby kobiety mogły modlić się w oddzieleniu od mężczyzn oraz zbudowano osobne klatki schodowe.
 
Budynek przetrwał noc kryształową oraz wojnę bez większych zniszczeń. Największych uszkodzeń dokonał w nim czas i jego intensywne użytkowanie przez Niemców. Żydzi odzyskali budynek długo po wojnie w 1966 roku, jednak nie nacieszyli się nim długo. Budynek nie nadawał się do użytkowania przez duże ryzyko zawalenia się jego części. Ostateczni wyremontowano go dopiero 2 1010 roku, po 14 latach prac konserwacyjnych i naprawczych.
 
Budynek jest użytkowany do dzisiaj. Wykorzystuje się go do celów religijnych, ale nie tylko. Odbywają się tutaj spotkania, koncerty i różne wydarzenia kulturalne dostępne dla szerokiej publiczności. Budynek pięknie komponuje się z otoczeniem. Jego białe mury i wysokie okna wyglądają naprawdę zjawiskowo. Nie sposób przejść obok niego obojętnie.
 
Synagogę można zwiedzać w dużej części, wstęp jest bezpłatny. W środku można podziwiać wystawę pokazująca historię narodu żydowskiego i jego bolesnej historii.