Termomodernizacja budynków publicznych na Dolnym Śląsku finansowana z funduszy unijnych

Na wsparcie procesu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa dolnośląskiego, samorząd regionalny przeznaczy blisko 250 milionów złotych pochodzących z funduszy europejskich. Willę tych środków stanowią pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, które trafią przede wszystkim do lokalnych samorządów położonych na południu regionu.

W ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji o sfinansowanie swoich projektów termomodernizacyjnych ubiegało się wiele jednostek samorządowych z południowej części Dolnego Śląska. Łączna wartość wniosków wyniosła prawie 170 milionów złotych, a aplikacje były składane przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą.

Jednocześnie, dodatkowe 76 milionów złotych zostanie przeznaczonych na termomodernizację budynków publicznych w całym regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W konkursie o te środki ubiegały się samorządy dolnośląskie z różnych części regionu.

Do całości środków na realizację projektów termomodernizacyjnych Zarząd Województwa Dolnośląskiego dorzucił z własnej kasy 20 milionów złotych. Te fundusze zostaną przekazane na poprawę efektywności energetycznej takich obiektów jak szkoły, żłobki, urzędy czy Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, które otrzymały pozytywne oceny swoich wniosków.