Walka mieszkańców Wrocławia o dostęp do parkowania przy swoich domostwach

Mieszkańcy Wrocławia, zwłaszcza tych zamieszkujących okolice Dworca Głównego, zmagają się z problemem parkowania na podwórkach swoich bloków i kamienic. Ich utrzymanie stanu rzeczy jest utrudnione przez konsekwencje niedawnej wymiany śmietników. Stąd wynikające kłopoty związane z parkowaniem były przedmiotem licznych skarg.

Przez lata, blisko domów miejsca parkingowe były łatwo dostępne dla mieszkańców. Niestety, sytuacja ta uległa zmianie po wymianie starych, ruchomych kubłów na śmieci na nowoczesne, hermetyczne pojemniki ze stali. Nowe zbiorniki, które są opróżniane od dołu, wymagają dojazdu specjalistycznego pojazdu ze specjalnym żurawiem. Procedura podnoszenia i opróżniania pojemników może być wykonana przez jedną osobę, jednakże takie działanie wymaga zapewnienia pojazdowi niezakłóconego dostępu do koszy oraz przestrzeni manewrowej. Oznacza to wprowadzenie zakazu parkowania na czas czyszczenia.

Mieszkańcy osiedli w obszarze między Dworcem Głównym a pl. Dominikańskim wyrażają swoje niezadowolenie w kontaktach z Radiem Wrocław. Skarżą się, że muszą dostosować się do harmonogramu pracowników odpowiedzialnych za czyszczenie, którzy spędzają mniej niż 10 minut na opróżnianie pojemników, podczas gdy oni sami mają cały dzień zakaz parkowania.