Województwo dolnośląskie przeznacza 100 tys. zł na dofinansowanie kulturalnej aktywności osiedli

W ramach konkursu „Osiedla Kultury i Sztuki” przewidziano budżet w wysokości 100 tys. zł, który ma na celu wspieranie organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym. W tegorocznej edycji wsparcie z funduszy województwa dolnośląskiego uzyskało 20 projektów.

Konkurs, który po raz drugi umożliwił zainteresowanym ubieganie się o dofinansowanie inicjatyw kulturalnych, skierowany był do rad osiedli oraz nieformalnych grup artystycznych. Jak podkreślał Krzysztof Maj, członek zarządu województwa dolnośląskiego, zgłaszający się do konkursu pokazali duże zaangażowanie. „Kilkutygodniowy okres rejestracji projektów potwierdził, że mieszkańcy naszego regionu są pełni energii i chęci do tworzenia wartościowych wydarzeń dla swoich lokalnych społeczności. To dowód na to, że cały pulę środków udało nam się skutecznie rozdysponować” – powiedział w piątek Maj.

Dolnośląski Urząd Marszałkowski, Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Wrocławskie Forum Osiedlowe wyłonili 20 projektów, które otrzymają po 5 tys. zł na realizację swoich inicjatyw.

Planowane wydarzenia kulturalne w ramach „Osiedli Kultury i Sztuki” będą odbywać się na terenie następujących osiedli: Nowy Dwór, Ołtaszyn, Wojszyce, Brochów, Szczepin, Przedmieście Świdnickie, Przedmieście Oławskie, Gajowice, Swojczyce, Huby, Kuźniki, Polanowice, Ołbin, Księże, Stare Miasto, Maślice oraz osiedle Powstańców Śląskich, Pawłowice i Bieńkowice. Pierwsze z planowanych wydarzeń – prezentacja spektaklu teatralnego – rozpocznie się już 8 marca na terenie osiedla Żerniki we Wrocławiu.