Wrocław przebudowuje system parkingowy: Nowe wymagania dla korzystania z abonamentu

W pierwszych miesiącach 2023 roku, mieszkańcy Wrocławia mieli możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty parkingowej. Za jednorazową opłatą w wysokości 100 złotych, mogli swobodnie parkować swoje pojazdy w wyznaczonym miejscu przez cały rok. Jednak od 1 lipca sytuacja uległa zmianie, kiedy wprowadzono nowe regulacje dotyczące zasad korzystania z tej usługi.

Od lipca 2023 roku, aby skorzystać z przystępnej ceny za parkowanie w centralnej części Wrocławia, konieczne jest spełnienie trzech kryteriów. Obecne przepisy wymagają, by osoba korzystająca z abonamentu posiadała meldunek – stały lub tymczasowy – na terenie określonej podstrefy. Kolejnym warunkiem jest posiadanie samochodu, będącego własnością, współwłasnością lub na podstawie umowy leasingowej, przewłaszczenia za zabezpieczenie czy innej formy prawnej.

Trzecim i ostatnim warunkiem, który został wprowadzony wraz z nową regulacją 1 lipca, jest konieczność rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych na terenie Wrocławia. Ten szczegół stanowi kluczowe zadanie do spełnienia dla tych, którzy chcieliby skorzystać z promocyjnej stawki parkowania.