Wrocławskie Nagrody Artystyczne: podsumowanie i plany na przyszłość

Tradycja wręczania Wrocławskich Nagród Artystycznych obejmuje cztery kategorie artystyczne: muzykę klasyczną, muzykę rozrywkową, teatr oraz sztuki wizualne. 11 grudnia 2023 roku na wielkim evencie zorganizowanym w Narodowym Forum Muzyki, odkryjemy personalia laureatów. Każdy z wyróżnionych artystów otrzyma nagrodę pieniężną wynoszącą 10 tysięcy złotych.

Co roku, prezydent miasta Wrocławia honoruje osiągnięcia artystów, którzy zasłużyli się swoją oryginalnością i kreatywnością w różnych dziedzinach sztuki: sztukach wizualnych, muzyce klasycznej i popularnej oraz teatrze. Wrocławska Nagroda Artystyczna jest naturalnym następstwem wcześniej istniejących Nagród Muzycznej (przyznawana od 2000 roku) i Teatralnej (wręczane od 2005 roku), które miały miejsce we Wrocławiu.

Najnowszą kategorią, dołączoną do wcześniejszego zestawu, są „sztuki wizualne”, które zostały wprowadzone do programu nagród dopiero w 2021 roku. W 2023 roku będzie to trzecie wręczenie nagrody w tej kategorii.