Zasady transparentności i lokalnej demokracji we Wrocławiu

Ustanowienie mocniejszego głosu dla mieszkańców w Radzie Miejskiej Wrocławia, eliminacja wszelkich form propagandy z mediów miejskich, wprowadzenie klarownych reguł dotyczących wyboru zarządów oraz rad nadzorczych spółek i poparcie dla procesu konsultacji społecznych. To są kluczowe elementy dekalogu, który został podpisany przez przedstawicieli Koalicji dla Wrocławia, Klubu Radnych Nowa PL w Radzie Miejskiej oraz aktywistów. Celem tego dokumentu jest odbudowa transparentności i demokracji na poziomie lokalnym we Wrocławiu.

Miasto Wrocław od lat prowadzi swoją politykę na zasadach pełnej jawności, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz kodeksami etyki – taka jest odpowiedź radnych z klubu Jacka Sutryka. Zasady te mają służyć do tworzenia sprawnego i efektywnego zarządzania miastem, reagowania na potrzeby jego mieszkańców oraz dbania o rozwój infrastruktury i usług miejskich.