Ekspansja Intela na Zachodzie Wrocławia: 2000 nowych miejsc pracy w gminie Miękinia

Gmina Miękinia, usytuowana na zachód od Wrocławia, powita 2000 nowych miejsc pracy, które zostaną stworzone dzięki otwarciu nowego zakładu produkcyjnego amerykańskiego giganta technologicznego – Intela. Intel, który nie jest obcy dla inwestycji w tym regionie, przyczynia się do wzrostu atrakcyjności zachodnich okolic Wrocławia.

To jednak nie jedyny przykład rozwoju lokalnej gospodarki. Z końcem maja, niewiele dalej na wschód od Miękini, niedaleko Środy Śląskiej, swoje bramy otworzyła fabryka PepsiCo. Przewiduje się, że zapewni ona zatrudnienie dla ponad 600 osób. Obie te inwestycje pokazują, że zachodnie okolice Wrocławia stają się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do życia i pracy.

Przyszły zakład Intela ma na starcie zaoferować zatrudnienie dla 2000 osób. Jednak już teraz planuje się rozbudowę i utworzenie kolejnych miejsc pracy. Decyzję o umiejscowieniu inwestycji w tym konkretnym miejscu ułatwiły takie czynniki jak dogodna infrastruktura drogowa i energetyczna, dostęp do kwalifikowanej siły roboczej oraz bliskość dwóch krajów – Irlandii i Niemiec – gdzie Intel posiada inne zakłady produkcyjne, które będą ściśle współpracować z nową fabryką podwrocławską. Spodziewane jest, że budowa tej nowej fabryki zostanie zakończona do 2027 roku.