Jak ustalić miejsce rezydencji podatkowej?

Jednym z rodzajów rezydencji zagranicznej jest tak zwana rezydencja podatkowa. Mogą z niej skorzystać wyłącznie te osoby, które poza Polską przebywają w roku więcej niż sto osiemdziesiąt trzy dni, a jednocześnie ich centrum interesów życiowych znajduje się w innym kraju. Każdy podatnik powinien zdać sobie sprawę z tego, jak ważne jest to, aby prawidłowo ustalić miejsce rezydencji podatkowej. Wpływa to bowiem na obowiązki względem polskiego Urzędu Skarbowego. Jakie warunki muszą być spełnione, aby można było mówić o rezydencji podatkowej?

Kiedy przysługuje rezydencja podatkowa w kraju innym niż Polska?

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, rezydencja podatkowa w innym kraju już Polska dostępna jest dla osób, które ponad sto osiemdziesiąt trzy dni spędzają poza Polską. Warto przy tym pamiętać, że nie musi to być czas nieprzerwany. Chodzi o łączną sumę dni w roku. Oznacza to, że dni są sumowane. Jeśli chodzi o centrum interesów życiowych, to chodzi o miejsce, z którym rezydent podatkowy jest powiązany osobiście. Co to oznacza w praktyce? Będzie to na przykład miejsce przebywania dzieci czy małżonka/partnera. Jeśli wyjeżdżamy do pracy poza Polskę, ale rodzina zostaje w kraju, wówczas centrum naszych interesów życiowych nadal jest w Polsce. Do tego dochodzi kryterium centrum interesów gospodarczych. Chodzi w tym przypadku o powiązania ekonomiczne, a więc na przykład miejsce, w którym pracujemy czy mamy majątek, między innymi mieszkanie.

Co zrobić, aby ustalić miejsce rezydencji podatkowej?

Oczywiście można próbować samodzielnie ustalić miejsce rezydencji podatkowej. Jest to jednak zadanie dość skomplikowane. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy fachowców. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na stronę https://www.thompsonstein.com/. Rezydencja podatkowa ustalona przez profesjonalistów jest zawsze pewniejsza. Robiąc to samemu, trzeba zawsze liczyć się z możliwością błędnej interpretacji, co może okazać się fatalne w skutkach, pociągając za sobą naprawdę poważne konsekwencje.