Modernizacja alei Armii Krajowej we Wrocławiu: budowa nowego łącznika rowerowego

W ostatnich dniach, na odcinku alei Armii Krajowej przechodzącej przez wiadukt nad szynami kolejowymi, nieopodal przecięcia z ulicą Krakowską, rozpoczęło się intensywne działanie konstrukcyjne. Przeprowadzane są prace związane z tworzeniem nowego łącznika dla rowerów, mającego na celu połączenie tej drogi z już istniejącymi ścieżkami rowerowymi. To ambitne przedsięwzięcie inwestycyjne pociąga za sobą znaczące koszty, osiągające wartość 4,8 miliona złotych. Nie jest to jedyna lokalizacja we Wrocławiu, gdzie potrzebne są podobne działania modernizacyjne.

Nastąpiło oficjalne uruchomienie prac modernizacyjnych na al. Armii Krajowej. Na jej terenie powstaje 200-metrowy korytarz za sumę niemal 5 milionów złotych. Ten rozdzielony na dwie strony łącznik zapewni możliwość dojazdu rowerem do Alei Wielkiej Wyspy i z powrotem za pośrednictwem al. Armii Krajowej. Ten dodatek był niezbędny i stanowi kluczowy element już działającej infrastruktury. Ścieżka rowerowa na al. Armii Krajowej do tej pory kończyła się nagle, zmuszając cyklistów do korzystania z chodników. Po niepowodzeniu poprzedniego przetargu udało się w końcu wybrać firmę odpowiedzialną za realizację projektu – Pro-Tra Building.