MPK Wrocław ogłasza przetarg na plany przebudowy torowisk w trzech kluczowych miejscach miasta

MPK we Wrocławiu rozpoczyna postępowanie przetargowe na opracowanie projektów przebudowy torów tramwajowych. Szczególne skupienie kładzie na trzy główne lokalizacje: ulicę Trzebnicką oraz dwa strategiczne skrzyżowania – Borowską z Glinianą i Traugutta z Krasińskiego.

Zamówienie obejmuje stworzenie szczegółowej dokumentacji projektowej dla powyższych miejsc, podzielonej na trzy odrębne zadania. Pierwsze z nich odnosi się do skrzyżowania ulic Borowskiej i Glinianej, gdzie planuje się przebudowę 190 metrów jednotorowego odcinka. Drugim zadaniem jest skrzyżowanie Traugutta i Krasińskiego, z zakresem prac obejmującym 430 metrów torów pojedynczych. Ostatnie, trzecie zadanie, koncentruje się na ciągu ulicy Trzebnickiej – od placu Powstańców Wielkopolskich aż po Most Trzebnicki, co daje łącznie 1440 metrów torów do przebudowy.

Na realizację tego zamówienia MPK Wrocław przeznaczyło 130 dni dla skrzyżowań oraz 250 dla przemiany torowiska na Trzebnickiej. W ramach tego zamówienia, wykonawca będzie musiał również uzyskać wszystkie niezbędne opinie i pozwolenia. Dodatkowo, firma wybrana w wyniku przetargu będzie odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru autorskiego nad przebiegiem prac.