Niezgoda radnych Nowa PL na działania gminy Wrocław w zakresie mediów

Według informacji przedstawionych przez radnych z klubu Nowa PL, istnieje potrzeba większej przejrzystości na rynku medialnym Wrocławia. Wyraźnie sprzeciwiają się oni propagandowemu charakterowi pewnych kanałów informacyjnych. Ich uwagi dotyczą przede wszystkim biuletynu oraz portalu internetowego, które są publikowane przez samą gminę Wrocław.

Kwestia ta stała się powodem do rozpoczęcia kontroli nad działalnością miejskiej spółki, która jest odpowiedzialna za wydawanie tych materiałów. Radni chcieli dowiedzieć się, dlaczego nakład wspomnianego biuletynu zwiększył się aż dwukrotnie oraz jakie są faktyczne koszty związane z prowadzeniem redakcji serwisu.

Pytania te zostały skierowane do Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, która do tej pory nie udzieliła odpowiedzi. Radni z klubu Nowa PL nadal oczekują na wyjaśnienia odnośnie tych kwestii.