Umowa o opracowanie studium tramwajowego na Psie Pole zawarta między Wrocławskie Inwestycje a Databout

Pod koniec czerwca, firma Wrocławskie Inwestycje formalizowała umowę z przedsiębiorstwem Databout. Celem partnerstwa jest opracowanie studium korytarzowego dla planowanej trasy tramwajowej prowadzącej do osiedla Psie Pole. Głównym celem tego studium jest zawężenie możliwości i wybranie najbardziej optymalnego przebiegu trasy.

Databout ma za zadanie przeprowadzić analizę dziewięciu potencjalnych wariantów przebiegu trasy, które wynikają z zapisów studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania. Na podstawie zbieranych danych, firma przeprowadzi wielokryterialną ocenę tych wariantów. Ocena ta będzie uwzględniać nie tylko aspekty kosztów i korzyści, ale także przyszłe funkcjonowanie tramwaju na wybranej trasie.

Spodziewanym rezultatem tej współpracy jest wyodrębnienie co najmniej dwóch najkorzystniejszych wariantów przebiegu trasy. Pozwoli to Wrocławskim Inwestycjom na podejmowanie decyzji dotyczących ostatecznego wyboru trasy oraz przystąpienie do następnych etapów przygotowania całego projektu.