Nowe zmiany dla kierowców w lipcu i sierpniu

Zmiany w organizacji ruchu dla kierowców zaczęły obowiązywać od nocy z 28 na 29 lipca (od piątku do soboty). Wówczas powrócono do pierwotnej organizacji ruchu na odcinkach łączących ulicę św. Mikołaja z Krupniczą oraz od ulicy Zamkowej do Wierzbowej.

Równocześnie, z dniem 29 lipca, rozpoczęto prace na skrzyżowaniu ulic Krupniczej i Kazimierza Wielkiego. Te prace będą kontynuowane aż do 5 sierpnia. Z uwagi na te prace, kierowcy, jadący od ulicy Świdnickiej w kierunku Ruskiej, nie będą mieli możliwości zawracania na tym skrzyżowaniu. Do tego dochodzi jeszcze zwężenie jezdni oraz ścieżki rowerowej w tym samym obszarze.

Kolejnym ograniczeniem dla pieszych będzie częściowy zakaz ruchu w obrębie skrzyżowania, gdzie przemieszczać się będzie można jedynie po południowej stronie ulicy Kazimierza Wielkiego. Niemniej jednak, pomimo tych wszystkich zmian, ruch tramwajowy na tym odcinku nie ulegnie żadnym modyfikacjom i zostanie zachowany bez zmian.