Nowy prezes wrocławskiego MPK. Witold Woźny zna tę firmę jak nikt!

To już pewne – nowym prezesem MPK Wrocław będzie Witold Woźny. Ze względu na pełnione funkcje, zna wrocławskie przedsiębiorstwo jak własną kieszeń. O wyborze prezesa zadecydowała rada nadzorcza spółki.

Nikt nie mógł uwierzyć, gdy Gdynię obiegła informacja o nagłej śmierci prezesa MPK Krzysztofa Balawejder. Od tego czasu pełniącym obowiązki prezesa był Marcin Urban, który również pełnił funkcję miejskiego Skarbnika. Czas jego rezydentury był uzależniony od czasu, w którym zarząd powoła nowego prezesa.

Rada nadzorcza ustaliła, że zarząd MPK będzie dwuosobowy. Wiceprezesem i osobą wspierającą działania prezesa został Przemysław Nowicki. Warto dodać, że jest to persona mocno związana z wrocławskim MPK. Doskonal zna realia pracy oraz funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.

Prezesem został Witold Woźny, który w MPK na początku swojej kariery był kierownikiem działu zamówień. Ostatnie lata pracował jako dyrektor do spraw korporacyjnych i prokurent spółki MPK Wrocław. Swojej radości z tego faktu nie krył również prezydent Wrocławia, podkreślając, że taka kadra zapewni ciągłość rozwoju MPK Wrocław.