Planowana rozbudowa sieci dróg – Nowa trasa z Wrocławia do Kłodzka

Pojawiają się plany przedłużenia Obwodnicy Autostradowej Wrocławia, co ma za zadanie poprawić łączność z Kłodzkim. Prace mają rozpocząć się w malowniczych Magnicach, położonych niedaleko Kobierzyc, a zakończyć na obwodnicy miasta Kłodzko. Projektowana trasa, o imponującej długości prawie 87 kilometrów, ma stanowić alternatywę dla istniejącej drogi krajowej numer 8.

Obecna droga krajowa nr 8 jest przestarzała – charakteryzuje ją wąskie, kręte i niebezpieczne odcinki, które są częstymi miejscami poważnych wypadków. Dodatkowo, trudności sprawiają liczne miejscowości położone wzdłuż trasy. Nowe plany zakładają więc skierowanie ruchu poza granice tych miejscowości, co znacznie poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego.

Wizja nowej trasy S8 zakłada, że będzie posiadać po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Wydajność tej drogi będzie znacznie wyższa niż obecnej. Co więcej, proces budowy został podzielony na kilka etapów. Pierwszy z nich ma rozpocząć się w przewidywanym terminie 2025 roku. Całość prac budowlanych potrwa około sześciu lat, co daje szacowany termin zakończenia na rok 2031.