Planowany remont ul. Powstańców Śląskich

Potężna inwestycja dotycząca ok. 3-kilometrowego odcinka ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu jest w trakcie planowania. Ta jedna z głównych arterii komunikacyjnych miasta cechuje się unikalną kostką brukową, stanowiącą większość nawierzchni, położoną jeszcze przed rokiem 1945. Miasto ma jednak plany na wymianę niezwykłej nawierzchni na asfalt.

Katarzyna Dziura, pełniąca obowiązki Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, podkreśla pilność zachowania oryginalnej struktury drogi. Wyjaśnia, że konserwatorzy zawsze starają się chronić historyczne elementy, jak w tym przypadku kostka brukowa czy tory tramwajowe. Jeśli to możliwe, starać będą się nawet przenieść istniejące kostki na nowe miejsce. Celem nadrzędnym jest jednak ochrona tej unikalnej nawierzchni drogowej.

Wrocław ma historię zastępowania starych, brukowanych dróg asfaltem. Choć w niektórych miejscach udało się zachować fragmenty oryginalnej nawierzchni jako pamiątkę historyczną danego miejsca.

Ulica Powstańców Śląskich jest jednym z kluczowych szlaków we Wrocławiu. Kiedyś jej obraz kształtowały eleganckie kamienice, które zostały niemal doszczętnie zniszczone w wyniku walk 1945 roku. Od lat nawierzchnia tej ulicy wymaga remontu i w końcu, w ostatni poniedziałek, urzędnicy ogłosili przetarg na projekt remontu.