Wrocławskie Centrum Onkologii otwiera pierwszą na Dolnym Śląsku poradnię prehabilitacji i żywienia klinicznego

Nowa jednostka medyczna, specjalizująca się w prehabilitacji i żywieniu klinicznym, rozpoczęła działalność przy Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu. Jej głównym celem jest przygotowanie pacjentów do leczenia onkologicznego.

Poradnia prehabilitacji ma za zadanie zmaksymalizować efektywność terapii onkologicznej, poprzez intensywne przygotowanie pacjentów do tego procesu. Elementami takiej prehabilitacji są: edukacja dietetyczna, umożliwiająca pacjentom wprowadzenie zdrowszych nawyków żywieniowych, zwiększenie aktywności fizycznej, pomoc w rezygnacji z szkodliwych dla zdrowia nałogów oraz wsparcie psychologiczne – zarówno dla samego pacjenta, jak i jego rodziny, jeżeli sytuacja tego wymaga.

Dr Bartosz Bieżyński, kierownik nowo otwartej poradni, podkreślił, że jednostka ta skierowana jest przede wszystkim do pacjentów walczących z rakiem płuc oraz rakiem głowy i krtani.

„Naszą rolą jest przede wszystkim wsparcie pacjenta, który staje przed trudnymi wyzwaniami związanymi z leczeniem onkologicznym. Dlatego każdy z naszych pacjentów otrzymuje indywidualne konsultacje dietetyczne, które pozwalają mu poprawić jakość diety i lepiej poradzić sobie z terapią. Pacjenci spotykają się także z fizjoterapeutą, którego zadaniem jest zadbanie o ich kondycję fizyczną poprzez odpowiednie ćwiczenia i zmianę stylu życia. Niezmiernie ważna jest też pomoc psychologiczna – to kluczowy element procesu leczenia, ponieważ jak wiemy, niewłaściwe nastawienie umysłowe może negatywnie wpływać na jego przebieg”, powiedział dr Bieżyński.