Projekt utworzenia nowego cmentarza przy ulicy Awicenny we Wrocławiu

Planowana nekropolia, którą zamierza się zbudować przy ulicy Awicenny we Wrocławiu, ma być rozległą konstrukcją obejmującą obszar 30 hektarów oraz przewiduje ponad 170 tysięcy miejsc pochówku. Monika Dubec, reprezentantka Biura Prasowego Urzędu Miasta, ujawnia, że spodziewany projekt cmentarza ma zostać połączony z istniejącym cmentarzem Grabiszyńskim.

Po ukończeniu, planowany cmentarz będzie miał porównywalną wielkość do cmentarza Grabiszyńskiego. Zakłada się, że docelowo uda się pomieścić na nim ponad 173 tysiące grobów, w tym kolumbaria, sekcje urnowe oraz miejsca pochówku dla osób zasłużonych.

Nad aktualizacją dokumentacji projektowej tej imponującej nekropolii ciągle trwają prace – informuje dalej Monika Dubec. Dodaje również, że jeżeli wszystkie działania przebiegną zgodnie z założonym harmonogramem, budowa pierwszego etapu cmentarza przy ulicy Awicenny rozpocznie się w IV kwartale 2025 roku. Cały proces realizacji przedsięwzięcia ma trwać około 20 miesięcy. Szacuje się, że pierwsze pochówki na nowym cmentarzu zostaną przeprowadzone w roku 2028.

Na chwilę obecną, dostępne miejsca na istniejących wrocławskich cmentarzach wynoszą ponad 11 tysięcy. Według prognoz, powinny one wystarczyć na około kolejne 8 lat.