„Wrocław w liczbach” – nowa publikacja Urzędu Statystycznego odkrywa fakty o statystyce miasta

Raport „Wrocław w liczbach”, opublikowany przez Urząd Statystyczny, dostarcza fascynujących danych o demografii i statystykach we Wrocławiu. Oficjalnie, w 2022 roku, liczba zarejestrowanych mieszkańców tego miasta wynosiła 674 079 osób. Niemniej jednak, prawdziwa populacja może być znacznie większa. Badania pokazują, że populację Wrocławia dominują kobiety, z ich liczbą osiągającą prawie 357 tysięcy, podczas gdy mężczyzn jest tylko 317 tysięcy. To oznacza różnicę blisko 40 tysięcy osób.

Dane wykazały również, że przeciętna długość życia dla kobiet we Wrocławiu to 82 lata, co jest o ponad 7 lat dłużej niż u mężczyzn. Jednak trend demograficzny w mieście nie jest tak optymistyczny, jeżeli chodzi o wskaźnik urodzeń.

Statystyki pokazują, że liczba nowo narodzonych dzieci we Wrocławiu maleje. Spadek jest najbardziej widoczny w małżeństwach – w 2021 roku niemal 5 tysięcy dzieci przyszło na świat w obrębie formalnych związków małżeńskich, a rok później liczba ta spadła do niespełna 4,5 tysiąca. W przeciwnym kierunku idą statystyki związków pozamałżeńskich – tam liczba urodzeń rośnie. W 2021 roku odnotowano 2161 narodzin, a w 2022 roku – 2267.