Przełomowy krok w przebudowie ulicy Pomorskiej i placu Staszica

Rozpoczyna się decydujący etap projektu przebudowy ulicy Pomorskiej oraz placu Staszica we Wrocławiu. Miasto ma plany umożliwienia swobodnego przepływu tramwajów przez to miejsce, co ma szczególne znaczenie z uwagi na zbliżający się Dzień Wszystkich Świętych. Nadchodzi czas, kiedy tymczasowo zostanie udostępnione do użytku torowisko na placu Staszica, co ułatwi mieszkańcom dotarcie na cmentarz Osobowicki.

Ten moment jest kluczowy dla całego projektu, który ma na celu usprawnienie miejskiej infrastruktury. Przygotowania służą wprowadzeniu płynnej komunikacji tramwajowej na najważniejszy dzień cmentarny roku – Wszystkich Świętych. Zgodnie z informacjami podawanymi przez Gazetę Wrocławską, plan zakłada uruchomienie tramwajów już pod koniec października. Transport miejski będzie kursował przez plac Staszica, umożliwiając pasażerom dotarcie na cmentarz Osobowicki w dniach 1 – 3 listopada.

Serce prac budowlanych skupia się teraz na przebudowie kanału kanalizacyjnego znajdującego się pod wiaduktem przy ulicy Reymonta. Pozostało jeszcze kilkanaście metrów torowiska do ułożenia, co stanowi ostatni etap prac.