Rezultaty Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2023: Tereny zielone wyraźnie dominują

Rok 2023 przyniósł nam zapowiedzi nowych inwestycji, które zostaną zrealizowane dzięki Wrocławskiemu Budżetowi Obywatelskiemu (WBO). W sumie, decyzją mieszkańców miasta, podjęto działania w kierunku realizacji 17 projektów. Wśród osiedli, które szczególnie skorzystają na tych decyzjach, znalazły się Jagodno, Tarnogaj oraz Maślice. Każde z nich odnotowało zwycięstwo w dwóch kategoriach – na poziomie osiedlowym i ponadosiedlowym.

Na podstawie wyników głosowania możemy zaobserwować wyraźną tendencję wśród mieszkańców Wrocławia: postawę proekologiczną. Ze wszystkich wybranych projektów do realizacji, aż 14 dotyczy obszarów zieleni miejskiej.

Podczas tegorocznej edycji WBO, oddano w sumie 83 754 głosów. To oznacza spadek o około 3 tysiące w porównaniu do poprzedniego roku. Z całkowitej liczby oddanych głosów, 79 650 uznano za ważne, natomiast 4104 odrzucono jako nieważne.