Szpital Latawiec w Świdnicy zyskuje z rządowego dofinansowania

Unikalna sytuacja zaistniała na Dolnym Śląsku, gdzie Szpital Latawiec w Świdnicy jako jedyna placówka zdrowotna otrzymała duże dofinansowanie z funduszy rządowych. Jak podkreśla minister Michał Dworczyk, decyzja o przyznaniu wsparcia nie była podyktowana żadnymi partyjnymi preferencjami, ale wielką troską o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów. Wyjątkową nowinę, dotyczącą kwoty 14,5 mln zł przeznaczonych na poprawę funkcjonowania szpitala, przekazał osobiście do rąk zarządu tej placówki oraz lokalnych władz miasta i powiatu świdnickiego.

Środki finansowe przekazane Szpitalowi Latawiec w Świdnicy pochodzą z konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Szpital ten jest jedynym beneficjentem tych funduszy w całym regionie wałbrzyskim. Minister Dworczyk podkreślił, że grant został przyznany na modernizację obiektu oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Dodatkowo, minister Dworczyk podkreślił, że najważniejszym rezultatem tej inwestycji będzie skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na pomoc medyczną. Dzięki dofinansowaniu nabędzie się również nowoczesny tomograf, a także sprzęt niezbędny do reanimacji niemowląt – co szczególnie cieszy ministra.