To już pewne – Dyrektor Opery Wrocławskiej odwołana ze stanowiska!

W połowie marca Zarząd Województwa Dolnośląskiego przekazał do publicznej wiadomości podjęcie uchwały w sprawie odwołania Haliny Ołdakowskiej. Do niedawna pełniła ona obowiązki dyrektora Opery Wrocławskiej. Bezpośrednim powodem było rażące naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dyrektor Opery odwołano po szeregu kontroli jakie przeprowadzono w tej instytucji przez ostatnie kilka tygodni. Operę sprawdzała Najwyższa Izba Kontroli, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Regionalna Komisja Orzekająca przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Swoją niezależną procedurę sprawdzającą zainicjował również Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wszystko wskazywało jednoznacznie na to, że w Operze Wrocławskiej doszło do rażącego naruszenia w sferze finansów publicznych.

Takie uzasadnienie odwołania Dyrektor Opery Wrocławskiej, Haliny Ołdakowskiej, przedstawił w połowie marca Zarząd Województwa, który jednoznacznie zadecydował o odwołaniu Ołdakowskiej. Od decyzji nie przysługuje ani zażalenie ani żadna inna procedura odwoławcza.